Mouhijärven Hoitokoti Vanha-Pappila Oy

Hoitokoti Vanha-Pappila on vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoitokoti, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista henkilöille, jotka eivät pysty selviytymään itsenäisesti arjestaan.

Hoitokoti toimii kolmessa rakennuksessa, Pappilassa, Pehtoorin tuvassa ja Patruunan tuvassa.

Tarjoamme ympärivuorokautista hoitoa. Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista.

Toiminnan perusteena ovat hoitotyön arvot: yksilöllisyys, omatoimisuus, turvallisuus, jatkuvuus ja inhimillisyys.

Tavoitteenamme on yksilöllisin ja toiminnallisin keinoin ylläpitää ja kehittää asukkaiden asumisvalmiuksiaan ja tukea heidän voimavarojaan ja terveyttään.

Toimintamuotona on ensisijaisesti jokapaiväisten elämäntaitojan opettelu ja aiemmin opittujen taitojen säilyttäminen.

Päivätoiminnassa järjestetään asukkaille kunkin omien taitojen ja mielenkiinnon mukaista toimintaa: askartelua, liikuntaa, musiikkia, retkiä ym.

Mouhijärven Hoitokoti Vanha-Pappila, Hopuntie 8, 38460 Sastamala. Puh. 03-512 0100 Sivusto on toteutettu SiteRunner-sivustotyökalulla